Login

Marka Devir İşlemi

Markalar ancak  tescil  sonrasında hukuki bir statü kazanabilir.Yine tescil yolu ile marka korumadan bahsedilebilir. Kazanılan bu statü ve koruma hakkı , marka sahibine aynı zamanda ticari bir değer de sağlamış olur . Marka tıpkı bir ürün ya da hizmet gibi alınıp satılabilir ya da  devir edilebilir.(Marka devir işlemi)

Devir işlemi  iki aşamada yürütülür ve sadece Tescil olmuş markalar ve Tescil yolunda olan markalar için devir yapılabilir. Başvuru ve ilan aşamasındaki markalar devir edilemez. İşlem ise şu şekilde ilerlemektedir:

Noter işlemi :Öncelikle bir Devir Sözleşmesi hazırlanır ve ardından bu sözleşme taraflarla birlikte Notere onaylattırılır.

TPE İşlemi :Devir işlemi sonrasında ilgili üst yazı ve formlarla birlikte bu işlem marka sicil kütüğüne işlenerek, devir işlemi bitirilir.

Marka Devir İşlemi İçin Gerekli Belgeler

Noter işlemleri için ;

  • Marka örneği (Marka Tescil Belgesinin aslı)
  • Marka Sahibi ya da Kanuni Temsilcisi le devir alacak kişi/kurum

     Devir İşlemi İçin TPE’de gerekli evraklar;

  • Vekaletname
  • Devir Alan firma ise Firma faaliyet belgesi
  • Marka Devriiçin gerekli harç bedeli
  • Noterde yapılmış olan marka devir sözleşmesi

Marka/Patent Devir işlemleri için 444 89 33 ya da 0212 852 15 19 numaralı telefonlarımızdan yardım alabilirsiniz.

Translate »
WordPress and WHMCS integration by i-Plugins